Logotipo kūrimas, internetinio puslapio sprendimas bei automobilio apipavidalinimas auto sporto Komandai “BTL”. Ryškus, tvirtas ir solidus logotipas, apjungiantis vokiškų automobilių bei trasos juostų elementus į erelio formą.