Logotipo kūrimas ir firminis stilius Lietuvos Žydų paveldo organizacijai “Jewish Heritage Lithuania”. Sukurtas logotipas, kurio bendras vaizdas sudaro senųjų žydiškų rašmenų simbolinį įvaizdį. Taip pat buvo sukurtas prezentacijų dizainas skirtas pristatyti organizaciją užsienio žydų organizacijoms.